Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Allah'ı bir ve tek olarak kabul etmek, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamak inancına ne denir? a) Semi b) Tekvin c) Basar d) Tevhid 2) Allah'ın her şeyi görmesi sıfatına ne denir? a) Semi b) İlim c) Basar d) Tekvin 3) Şüphesiz Allah hakkıyla 'işitendir' hakkıyla bilendir. Ayetinde tırnak içine alınan kısım Allah'ın sıfatlarından hangisiyle ilgilidir? a) Basar b) Semi c) İlim d) Tevhid 4) . “O, karada ve denizde ne varsa bilir; O´nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir.” Ayetinde geçen Allah'ın sıfatı hangisidir? a) Tekvin b) Basar c) İlim d) Kudret 5) İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellik nedir? a) İnsanın yemek yiyebiliyor olması b) İnsanın hareketli bir varlık olması c) İnsanın uyuyabiliyor olması d) İnsanın akıl sahibi olması 6) Evrende birden çok yaratıcı olsaydı hangisi olurdu? a) Çalışmaya gerek kalmazdı. b) Evrende düzen kurulamazdı. c) Bir düzene ihtiyaç olmazdı. d) Gelecek kaygısı yaşanmazdı. 7) Allah'ın en güzel isimleri anlamına gelen kavram hangisidir? a) Esma-i Hüsna b) Tevhid c) Tekvin d) Basar 8) Hangisi Allah'ın Rahman ve Rahim isimleriyle ilgili değildir? a) Cezalandırması b) Rızık vermesi c) Affediciliği d) Merhamet etmesi 9) Allah'ın her şeyi gördüğüne, bildiğine, işittiğine inanan bir kişi hangi davranışı yapmaz? a) Kibar olmak b) Empati kurmak c) Duyarlı olmak d) Kırıcı konuşmak 10) Aşağıdakilerden hangisi Evrende düzene örnek değildir? a) Mevsimlerin oluşması b) Güneş’in her zaman doğudan doğup batıdan batması c) Gece ve gündüzün oluşması d) Teknolojinin gelişmesi

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. ünite

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler