Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
ع ك ف - عكف, ا ك ط - اكط, ع غ ف - عغف, ط ظ ف - طظف, ك ف ب - كفب, ع ف ق - عفق, ط غ ف - طغف, ك ع غ - كعغ, ط ث ق - طثق, ق ف ق - قفق,

Harflerin Yazılışları (Başta, Ortada, Sonda)

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler