Doğru: Mısır'da doğmuştur., Eski Mısır krallarına Firavun denilir., Hayatı zorluklarla doludur., Firavun'un karşısında pes etmemiş sürekli mücadele etmiştir., Olgunluk çağına gelince Medyen şehrine gitti. , Tevrat Hz. Musa'ya verilen Kutsal Kitaptır., Medyen'de 8-10 yıl çobanlık yapmıştır., Ulül azm peygamberlerdendir., Tur dağında peygamberlik verilmiştir., Allah(cc) ile konuştuğu için kelimullah denilmiştir., Asası yılana dönüşmüştür., Elinin beyazlaması mucizesi vardır., Bütün sihirbazlar iman etmiştir., Firavun ve halkının başına musibetler gelmiştir., Kızıldeniz'in ikiye yarılması mucizesi gerçekleşmiştir., Samiri isimli kişi buzağı heykeli yapmıştır., Hz. Musa kur'anda ismi en çok zikredilen peygamberdir., Firavun'un eşi Asiye'dir., Kardeşi Hz.Harun'dur (as)., Firavun'un eşi müslüman olmuştur., Filistin'de de yaşamıştır., Firavun'u iman etmeye çağırmıştır., Firavun onu sihirbazlarla yarıştırmıştır., Firavun ve ordusu denizde boğulmuştur., Kendi annesi süt annesi olmuştur., Hz. Şuayb'ın kızıyla evlenmiştir., İsarailoğullarına Peygamber olarak gönderilmiştir., Yanlış: Hz. Musa (as) hayatı boyunca ticaretle uğraşmıştır., Hz. Harun (as) ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmez., Kardeşi Hz Şuayb'dir., Firavunun eşi Arife'dir., Annesi Musa'yı Tuna nehrine bırakır., Nur dağında peygamberlik verilmiştir., Allah(cc) ile konuştuğu için kelimetullah denilmiştir., Firavun'un imanı kabul edilmiştir., Zebur Hz.Musa'ya (as) verilen kitaptır., Firavun ve ordusu da Kızıldeniz'i geçmiştir., Firavun kız ve erkek çocuklarını öldürtmüştür., Mısır'dan hiç ayrılmamıştır., Kavmi onun sözünden hiç çıkmamıştır., Kardeşi Harun'u (as) kavminin başında bırakıp sevr mağarasına gitmiştir.,

DKAB 8.Sınıf Hz. Musa (as)

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?