Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Ay'ın Yeni Ay evresinden iki hafta sonraki evresi hangisidir? a) Hilal b) Yeni Ay c) Dolunay d) Şişkin Ay e) Son Dördün f) İlk Dördün 2) Ay'ın Dünya ile Güneş arasında bulunduğu evre hangisidir? a) İlk Dördün b) Dolunay c) Son Dördün d) Yeni Ay e) Şişkin Ay f) Hilal 3) Ay'ın karanlık kısmının Dünya'ya dönük olduğundan Ay'ın görünmediği evre hangisidir? a) İlk Dördün b) Dolunay c) Son Dördün d) Yeni Ay e) Şişkin Ay f) Hilal 4) Ay'ın Dünya'dan bakıldığında sağ yarısının aydınlık görüldüğü evre hangisidir? a) İlk Dördün b) Şişkin Ay c) Dolunay d) Son Dördün e) Hilal f) Yeni Ay 5) Ay'ın Dünya'dan görünen kısmı Güneş ışınlarını tam aldığı için Dünya üzerinde yuvarlak ve aydınlık olarak görüldüğü evre hangisidir? a) Yeni Ay b) İlk Dördün c) Dolunay d) Son Dördün e) Hilal f) Şişkin Ay 6) Ay'ın Yeni Ay ile İlk Dördün evresi arasında görünen ara evresi hangisidir? a) Dolunay b) Şişkin Ay c) Son Dördün d) Hilal e) Yeni Ay f) Süper Ay 7) Ay'ın sağ bölümünün aydınlık olduğu Şişkin Ay evresi hangi iki ana evre arasında gözlenir? a) Yeni Ay-İlk Dördün b) İlk Dördün-Dolunay c) Dolunay-Son Dördün d) Son Dördün-Yeni Ay e) Yeni Ay-Hilal f) Dolunay-Hilal 8) Ay'ın Güneş 'in doğusunda olduğu zaman ters 'C' harfi gibi görüldüğü ara evre hangisidir? a) Yeni Ay b) Hilal c) İlk Dördün d) Dolunay e) Şişkin Ay f) Son Dördün 9) Ay 'ın İlk Dördün evresinden ve Dolunay evresinden sonra görüldüğü ara evre hangisidir? a) Yeni Ay b) Hilal c) Süper Ay d) Şişkin Ay e) Son Dördün f) İlk Dördün 10) Ay'ın her ay gözlenen ana ve ara evrelerinin sayısı hakkında hangisi doğrudur? a) Dört ana evre-Üç ara evre b) İki ana evre-İki ara evre c) İki ana evre-Dört ara evre d) Dört ana evre-Dört ara evre e) Üç ana evre-Dört ara evre f) Üç ana evre-İki ara evre

Ay'ın evreleri kutu açma

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler