Three things you shouldn't do before you go to bed., Two things you must do today., Three things you don't have to do when you're on holiday., Two things you shouldn't do if you have a cold., Two things you must do if you've been invited to the birthday party., Three things you have to do at school., Two things you mustn't do in the cinema., Two things you shouldn't do with your friends., Two things you must do before the lesson., Two things you don't have to do at the weekend., Three things you shouldn't do with your pet., Three things you should do if you want to be healthy..

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?