good - better - the best, bad - worse - the worst, friendly - friendlier - the friendliest, tall - taller - the tallest, short - shorter - the shortest, thin - tinner - the thinnest, big - bigger - the biggest, fast - faster - the fastest, fat - fatter - the fattest, heavy - heavier - the heaviest,

Skor Tablosu

Hafıza Kartları açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?