Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Where are you from? a) I am from Germany b) I am French c) I am from France 2) Where are you from? a) I am from the USA b) I am American. c) He is from the US 3) Where is John from? a) He is from Italian. b) He is from Italy. c) He is Italian. 4) Where is Chiu from? a) She is Chinese. b) She is from China c) She is from Chinese 5) Where are Alex and Nalon from? a) They are Britain b) They are from Britain. c) We are British. 6) Ahmet is from Iraq. He is............... a) Iraqian b) Iraqi c) Iraqish 7) Iran-Iranian. The USA-American. China - Chinian hangi eşleşme yanlıştır?  a) Iran-Iranian b) The USA - American c) China - Chinian 8) R-A-S-U-I-S karışık verilen ülke hangisidir? a) Russia b) Russai c) Russian 9) I am Japan. I am.......... a) Japanish b) Japanese c) Japanian 10) What is your Nationality? a) I am from England. b) I am China. c) I am English. 11) What is her Nationality? a) She is Germany b) She is German. c) She is from Germany 12) What is his Nationality? a) He is Italian. b) He is Italy. c) He is from Italian 13) Are you French? a) No, I am not. I am Spanish b) Yes, I am Italian. c) No, she is. 14) Ali is from Pakistan. He is........... a) Pakistanian b) Pakistani c) Pakist 15) North ne demektir? a) Güney b) Kuzey c) Batı

4. Sınıf İngilizce 2. Ünite

tarafından

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Topluluk topluluğunun benzer etkinlikleri

Şablonu değiştir

Etkileşimliler