Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmek” kelimesi mecaz anlamda kullanılmamıştır? a) Bu işte uzun süredir çalıştığından iyice pişti. b) Bu sıcağın altında resmen piştik. c) Fırındaki kekler iyice pişmiş. 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolu” kelimesi gerçek anlamda kullanılmamıştır? a) Bardağın ağzı tamamen su ile dolu. b) Hayatı dolu dolu yaşamak gerek c) Ceviz dolu sepeti alıp kaçtı 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kırık” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? a) Karnesinde iki tane kırık notu vardı. b) Kemiğinin kırığı tam iyileşmedi. c) Cam kırığı elini kesti. 4) “Bozulmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır? a) Anlaşılan arkadaşım bana biraz bozulmuş. b) En sevdiğim oyuncağım bozuldu. c) Yağmur yüzünden bütün planımız bozuldu. 5) “Silmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? a) Defterindeki karalamaları hemen sil. b) Seni hayatımdan sildim artık arkadaş. c) Masanın üstünü güzelce sil. 6) “Kaçmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? a) Son anda bu fırsat elimden kaçtı. b) Arabanın önünden son anda kaçtı. c) Kedi pencereden atlayıp kaçtı. 7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu renkli sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır? a) Bugün sırtı durmadan ağrıdı. b) Tatlı diliyle her sorunun üstesinden gelirdi. c) Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi. 8) “Göz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? a) Ayşe gözü iyi görmeyince doktora gitti. b) O mavi gözlü bir devdi. c) Öğretmenin gözüne girmeyi başardı. 9) “Açılmak” sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “uzaklaşmak” anlamında kullanılmıştır ? a) Okullar bu yıl erken açıldı. b) Yüzücü, kıyıdan oldukça açıldı. c) Mahallemizde geniş bir yol açıldı. 10) Hangi cümlede mecaz anlamlı sözcük kullanılmamıştır ? a) Sana çok kırılmış. b) Eve şöyle bir göz atmış. c) Bu adama çok kızdım.

Gerçek - Mecaz Anlam

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler