Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Bir anne 12 adet keki 4 çocuğu arasında eşit olarak paylaştırırsa her çocucuğuna kaç kek düşer? a) 2 b) 3 c) 4 2) Bir inşaat ustası 32 adet çiviyi 8 adet tahtaya eşit olarak çakıyor. Tahtaların her birine kaç adet çivi çakılır? a) 4 b) 3 c) 2 3) Ali 24 adet misketi 3 kutuya eşit olarak üleştirirse kutularda kaçar tane misket olur? a) 6 b) 7 c) 8 4) Ayşe 10 adet muzu, her gün 2 adet yerse kaç günde bitirir? a) 5 b) 4 c) 3 5) Elimdeki 27 kalemi 9 arkadaşıma eşit şekilde paylaştırırsam her arkadaşıma kaç kalem düşer? a) 4 b) 3 c) 2 6) 54 adet toka 6 kız arasında paylaştırılırsa her kıza kaç toka düşer? a) 6 b) 8 c) 9 7) 16 bardak ayran 4 adam arasında üleştirilirse her adama kaç bardak ayran düşer? a) 4 b) 5 c) 3 8) 18 Adet elmayı 3 tabağa eşit olarak paylaştırsam her bir tabağa kaç elma düşer? a) 4 b) 5 c) 6 9) 20 Bardak meyve suyu evimize gelen 5 misafir arasında paylaştırılırsa her bir misafire kaç bardak meyve suyu düşer? a) 4 b) 5 c) 3 10) Osman 24 adet cevizden her gün 3 tanesini yerse;bu cevizleri kaç günde yer? a) 9 b) 8 c) 7

Bölme İşlemi 3. sınıf

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler