Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
____, Hz. peygamber'e (s.a.v.) ____ yoluyla gelen, ____ (c.c.) mucize kelamıdır. Hiçbir ____ uğramadan nesilden nesile ____. Okunması ile ____ edilen bu yüce kitap, bütün özellikleriyle ____ hayatını anlamlandırmaktadır.“O ____ ayı ki Kur’an o ayda indirilmiştir. (O Kur’an) insanları hidayete erdirmek, doğru yolu ve hak ile batılı ayırt eden hükümleri açıklamak üzere indirilmiştir.” İnsan daima kendisini doğru yöne yönlendirecek bir ____ ihtiyaç duyar. ____’de insanın en doğru biçimde yaşamasını sağlayacak bilgiler bulunmaktadır. Kur’an’da daha önce yaşamış ____ ya da insanlardan ____ örnekler verilmektedir. ____ bu örneklerden ders alarak kendisine çekidüzen vermektedir.Dünya hayatı dışında, insanın sadece kendi aklına dayanarak bilemediği ____ hayatı da vardır. Yüce kitabımız bizlere ahiret hayatı hakkında yeterli bilgiler vermektedir. Kur’an’da geçen bazı bilgilere araştırarak veya ____ ulaşmak mümkün değildir; onları sadece ____ bilir. Bütün bu bilgiler, kendisi de bizim gibi bir insan olan ____ vasıtasıyla insanlara ulaştırılmıştır. Allah’a (c.c.) karşı teşekkür etmenin en güzel yolu O’na karşı olan ____ yerine getirmemizdir. Sevgili Peygamber’imiz (s.a.v.) bizleri ____ okumaya teşvik ederek: “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an ____ gününde kendisini okuyup dost edinenlere şefaatçi olarak gelecektir.” demiştir. Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamak her ____ öncelikli görevidir. Müslüman olmanın göstergesi budur. Yine Peygamber’imiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde; “Kur’an-ı Kerim var ya o, kalplere ____.” buyurmaktadır.Kur’an-ı Kerim’i ____ ve anlamanın önemini kavramalıyız. Onu okuyan, yaratıcısıyla muhatap olur. Bunun bilincinde olan insan ____ konuşur, dertleşir. O, ____ ve ahirette mutluluğa ulaşmanın yolunu gösteren ilahî rehberdir. ____ ilk ayeti: ____ dur. Dolayısıyla okumadan anlaşılamadığı için onu okumalı, ____ bizlere bahşettiği ____ da kullanarak anlamak için ____ etmeliyiz.

5.1.1. Kur’an-ı Kerim’i Niçin Okumalıyız?

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler