Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) I can't stand a) Dayanılmaz b) Dayanamam c) Sana katlanamam 2) Behave fairly a) Adil davranmak b) Fuara gitmek c) Sebep bildirmek 3) Do exercise a) Egzersiz yapmak b) Sebep bildirmek c) Soru çözmek 4) Follow rules a) Beni takip et b) Kuralları takip et c) Rulo yap 5) Keep up with a) Ayak uydurmak b) Saklamak c) Yukarı koymak 6) Make people laugh a) İnsanlara gülmek b) İnsanların sana gülmesi c) İnsanları güldürmek 7) Meet up a) Bir araya gelmek b) Karar vermek c) Karşılaşmak 8) Pay attention a) Dikkat etmek b) Selam vermek c) Selam söylemek 9) Greet a) Selamlamak b) Yunanistan c) Yunan 10) Protect cultural heritage a) Kültürel mirası korumak b) Kültür tarihi okumak c) Kültürünü iyi bilmek 11) Elderly relatives a) Yakın akrabalar b) Eski dostlar c) Yaşlı akrabalar 12) Survey a) Araştırma, anket b) Suya dalmak c) Seslenmek 13) Ridiculous a) Gülünç, komik b) Espirili c) Sıradan 14) Respectful  a) Kabul etmek b) Saygılı c) Değerli 15) Synonym a) Eş anlamlı b) Eş değer  c) Sinemalı 16) Do crunches a) Mekik çekmek b) Şınav çekmek c) Barfiks çekmek 17) Do Push-up a) Şınav çekmek b) Barfiks çekmek c) Mekik çekmek

8. Sınıf 1-2 üniteler

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler