A three word sentence., Open with an adverb followed by a comma e.g. Quickly,, Include a metaphor., Include a simile., Use personification., Use alliteration., Use sensory description., Use juxtaposition., Use a rhetorical question., A one word sentence., A simple sentence., A compound sentence., A complex sentence., Include an ellipsis ..., Include a semi-colon ;, Include a dash -, Include brackets ().

Skor Tablosu

Çarkıfelek açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?