Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Münafık - Müslüman gibi yaşadığı halde kalpten inanmayan kişi., Selim akıl - Sağlam, doğru, hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yetisidir, Salim duyular - Herhangi bir etkenle kendisine ait özelliğini kaybetmemiş işitme, görme, koku alma, tatma ve dokunma duyularıdır, Doğru haber - Dürüst ve aslına uygun olan haberdir., İslam - Hazreti Muhammed'in yaydığı ve Kuran’da kuralları bulunan dindir., İnanç - Allah'a, dine inanmadır., Vahiy - Bir buyruk ya da düşüncenin Allah tarafından peygamberlere indirilmesidir., Akide - İslam'da inanç olarak bağlanmayı gerekli kıldığına inanılan inanç esaslarının bütünüdür., Müşrik - Allah'a ortak koşan kişidir., Kafir  - İslam’ın temel esaslarından birini, birkaçını veya tamamını inkâr eden kişiye kâfir denir, Mümin - Allah'ın tebliğ ettiklerine kalpten inanıp kabul eden kişidir, Muttaki - Takva üzere yaşayan mü’min demektir., Tahkiki iman - Delillere, araştırmaya ve incelemeye dayalı imandır., İsra - ”Gece yolculuk yapmak” anlamına gelen suredir., Taklidi iman - Delile ve araştırmaya dayanmayan imandır., Salih amel - Güzel, yararlı iş ve davranıştır., Salihler - Salih amel işleyen kişilere denir., İman - Bir olan Allah'a ve kendisinin mesajına güvenmek demektir., İhsan - Bir davranışı en güzel biçimde yapmak demektir., İkrar - İnancın dil ile ifade edilmesidir., Tasdik - Bir kimsenin dili ile ifade ettiği İslâm inançlarını kalbi ile doğrulamasıdır., Mütevatir haber - Yalan üzerine anlaşma ihtimali olmayan bir topluluğun verdiği ve ilim vasıtalarından biri sayılan haber.,

9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ 1.ÜNİTE KELİMELERİ

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler