Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Hangileri omurgasız hayvan gruplarındandır? a) Süngerler b) Sölentereler c) Memeliler d) Sürüngenler e) Solucanlar f) Yumuşakçalar 2) Hangileri omurgasız hayvanların özellikleridir? a) İskeletleri bulunmaz. b) İskeletleri bulunur. c) Omurgaları bulunmaz. d) Omurgaları bulunur. 3) Hangileri omurgasız hayvan gruplarından değildir? a) Kuşlar b) Eklembacaklılar c) Derisi Dikenliler d) Balıklar

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler