Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Where is the bank? a) It is next to the Pet shop b) It is opposite the factory. c) It is behind the school. 2) Cross the road a) Yolun arkasına geç b) Yolun karşısına geç c) Yolun karşısında 3) Go along the street a) Sokağı geç b) Sokak boyunca yukarı bak c) Sokak boyunca düz git 4) Go past the library a) A yı geç b) Kütüphaneyi geç c) Kütüphane solunda 5) Bankaya nasıl gidebilirim? a) How can I go to the bank? b) Where is the bank go? c) Go to bank please 6) (Aradığınız yer) Sol taraftadır. a) It is on the right. b) It is on the left. c) Turn on the left. 7) İkinci sokaktan sağa dön. a) Take the first street on the left. b) Take the second street on the right. 8) Where is your school? a) Senin okulun nerede?  b) Senin amcan nerede? c) Sen neredesin? 9) Where is the post office? a) It is between the bank and the library. b) It opposite the library. c) It is behind the bank.  10) Bankayı geç a) Go past the bank b) Post the bank please c) Bank pass go 11) Parkın karşısındadır. a) It is opposite the park. b) It is next to the park. c) It is in front of the park. 12) Where is the Ball? It is........ the box. a) Opposite b) Near c) in front of 13) The museum....... the cafe. a) Behind b) in front of c) Next to 14) ..... opposite the cinema a) Park b) Cafe c) Museum 15) ........between the cafe and the supermarket. a) Bank b) Park c) Library 16) It is...... the car park. Boşluğa hangisi gelmez? a) Opposite b) Next to c) Right

5. Sınıf İngilizce 2. Ünite tekrar

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler