Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Allahümme innâ nestaînüke ve nestehdîk., Ve nü 'minü bike ve netûbü ileyk., Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke Ve lâ nekfürük., Ve nahleu ve netrükü men yefcürük..

Hilal Din dersine hazırlık Kunut duaları Kunut duası 1

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler