Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Bir yıl ____ mevsimdir. Dünya kendi ekseni etrafında ____ ____ doğru döner. Dünya'nın Güneş ışığı alan yüzü ____,almayan yüzü ____ olur. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareketi ____ hareketidir. Bir yıl ____ haftadır. Dünya ____ etrafında dönerken Güneş'in etrafında dolanır. Bir yıl ____ gün ____ saattir. Güneş ____ doğar; ____ batar. Dünya'nın ____ hareketi sonucu mevsimler oluşur. Dünya'nın dönme hareketi sonucunda ____ oluşur. Dünya'nın dönme hareketi ____ tamamlar. Ekonomik değeri olan taş veya kayaçlara ____ denir. Kayaçların farklı özellikte olmasını ____ sağlar. Madenleri, yer kürenin yapısını ve kayaçları inceleyen bilim insanına ____ denir. Çok eski çağlarda yaşamış bitki ve hayvanların sertleşmiş, taşlaşarak bugüne ulaşmış kalıntı izlerine ____ denir. Fosilleri inceleyen bilim dalına ____ denir. Dünya'nın Güneş etrafında izlediği yola ____ denir. 23 Mart ve 23 Eylül gece ve gündüz sürelerinin birbirine eşit olduğu ____ tarihleridir. Yerkabuğunu oluşturan büyük kütlelere ____ denir. Heykel ve mutfak tezgahı yapımında ____ kullanılır. ____, bir maden değildir. Fosiller, ____ içinde bulunmaz. Güneş, İzmir ilinde Ankara iline göre ____ doğar. Van'da Güneş'in İzmir'den önce doğmasının nedeni Dünya'nın ____ etrafında batıdan doğuya doğru dönmesidir. Ekinoks durumunun oluşmasını sağlayan olay, Dünya'nın dönme ekseninin ____ olmasıdır.

1. ünite konu tekrar (KAYIP KELİME)

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler