1) Kösedağ Savaşında Ne Yaşanmıştır? a) Türkiye Selçuklu Devleti Kazanmıştır b) Türkiye Selçuklu Devleti Yenilmiştir c) Türkiye Selçuklu Devleti Teslim Olmuştur d) Padişahımız Şehit Düşmüştür 2) Aşağıda verilen şıklardan hangisinde osmanlının büyüme nedenleri yoktur? a) Coğrafi Konumu b) Komşusu Bizansın Güçsüz Olması c) Osmanlının askerlerinin güçlü olması d) İlk Yıllarda Türk Beyliklerle Mücadele etmmemesi 3) Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey döneminde gerçekleşmiştir? a) İstanbulu Kuşatması b) Bursayı fethetmesi c) İlk Düzenli Orduyu kurması d) Bağımsızlığını İlan Etmesi 4) Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey döneminde gerçekleşmiştir? a) Çimpe Kalesini Alarak bağımsızlığını ilan etmesi b) İlk Osmanlı parasını basması c) Koyun Hisar Savaşını Kazandı d) İlk Sultan unvanını aldı 5) Bomba Soru!! ı.Mehmet Osmanlı Devletinin 2. kurucusu olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur  ı. Fetret Devrine Son Vererek devlette düzen sağlaması ıı.Taht mücadelesine neden olan Düzmece Mustafa İsyanını Bastırması ııı.Döneminde Osmanlı Tarihinin ilk deniz savaşının Venediklilerle yapılması a) Yalnız I b) I ve III. c) Yalnız III. d) II ve III

7.sınıf sosyal bilgi sınavı! Beylikten Cihan Devletine

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?