1) okul (eş anlam?) a) al b) siyah c) beyaz d) mektep 2) zengin (eş anlam ? ) a) varlıklı b) fakir c) cömert d) paralı 3) güney (zıt anlam?) a) doğu b) batı c) kuzey d) sıcak 4) bayat (zıt anlam?) a) temiz b) taze c) sıcak d) güzel 5) doktor (eş anlam?) a) muallim b) Öğretmen c) hekim d) sağlıkçı 6) beyaz (eş anlam-zıt anlam?) a) siyah b) al c) ak d) kırmızı 7) ülke (eş anlam?) a) vatan b) yurt c) Türkiye d) millet 8) misafir (eş anlam?? a) akraba b) zengin c) konuk d) çirkin 9) talebe a) Öğrenci b) Öğretmen c) muallim d) muallime 10) fayda ( eş anlam-zıt anlam ?) a) yarar b) sert c) yumuşak d) zarar 11) hatıra a) günlük b) anı c) sevinç d) ıslak

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?