1) Terim olarak peygamberlik, nebilik, elçilik, risalet anlamlarına gelir. a) Nübüvvet b) Mürüvvet c) Fetanet d) Tebliğ 2) Kelime olarak gönderilen elçi demektir. a) İsmet b) Risalet c) Sıdk d) Tebliğ 3) Kur'an da adı geçen peygamber sayısı. a) 31 b) 28 c) 20 d) 25 4) İlk insan, ilk peygamber. a) Hz. Muhammed b) Hz. musa c) Hz. Adem d) Hz. Nuh 5) Dini kaynaklarda adı geçen ve kendisine suhuf verilen peygamber. a) Şit (a.s.) b) Üzeyir (a.s) c) Lokman (a.s.) d) Zülkarneyn (a.s.) 6) Kur'an da adı geçtiği halde peygamber olduğu kesin olmayan kişi. a) Üzeyir (a.s.) b) Yahya (a.s.) c) Elyasa (a.s.) d) Şuayb (a.s.) 7) Son Peygamber. a) Hz. İsa b) Hz. Muhammed c) Hz. Adem d) Hz. Ebu Bekir 8) Peygamberler şehri olarak bilinen ilimiz. a) Adıyaman b) Urfa c) Adana d) Rize 9) Doğru sözlü olmak. a) Tebliğ b) İsmet c) Emanet d) Sıdk 10) Güvenilir olmak. a) Sıdk b) Emanet c) İsmet d) Fetanet 11) Akıllı ve zeki olmak. a) Tebliğ b) İsmet c) Fetanet d) Sıdk 12) Günah işlemekten korunmuş olmak. a) İsmet b) Fetanet c) Tebliğ d) Sıdk 13) Peygamberlerin Allah'ın izniyle göstermiş oldukları olağanüstü olaylar. a) Mucize b) Keramet c) Tebliğ d) Kıssa 14) Asasıyla Kızıldenizi ikiye ayıran peygamber. a) Hz. İsa b) Hz. Musa c) Hz. İbrahim d) Hz. Yusuf 15) Balığın karnında yaşayan peygamber. a) Hz. Yunus b) Hz. Yusuf c) Hz. İbrahim d) Hz. Musa 16) Bebekken konuşmuş ölüleri diriltmiştir. a) Hz. Yusuf b) Hz. Musa c) Hz. Muhammed d) Hz. İsa 17) Peygamberimizin en büyük mucizesi. a) Ay'ı ikiye ayırması b) Ku'ran c) Sünnet d) Hadis 18) Sabrı ile tanınan peygamber. a) Hz. Lokman b) Hz. Eyüp c) Hz. Muhammed d) Hz. İsa 19) İffeti ve güzel ahlakıyla tanınan peygamber. a) Hz. Şuayb b) Hz. Nuh c) Hz. Adem d) Hz. Yusuf 20) Yıldızlara ve güneşe bakarak Aklıyla Allah'ın varlığına ulaşan peygamber. a) Hz. ismail b) Hz. İbrahim c) Hz. Musa d) Hz. Süleyman 21) Sözlükte; gizli konuşma, gizli ve süratli olarak bildirme gibi anlamlara gelir. a) Vahiy b) Melek c) Resul d) Nebi 22) Tevrat'ın gönderildiği peygamber? a) Hz. Davut b) Hz. Musa c) Hz. isa d) Hz. Yusuf 23) Zebur'un gönderildiği peygamber? a) Hz. İdris b) Hz. Şuayb c) Hz. Musa d) Hz. Davut 24) İncil'in gönderildiği peygamber? a) Hz. İsa b) Hz. Musa c) Hz. Muhammed d) Hz. İbrahim 25) Kuran'ın İndirildiği peygamber? a) Hz. İsa b) Hz. Muhammed c) Hz. Davut d) Musa 26) Yüce Allah'ın sayfalar halinde gönderdiği vahiylere verilen isim? a) Suhuf b) Kitap c) Hadis d) Sünnet 27) Hz. Adem'e kaç sayfa indirilmiştir. a) 60 b) 30 c) 15 d) 10 28) Hz. Şit'e kaç sayfa indirilmiştir. a) 50 b) 25 c) 10 d) 35 29) Hz. İdris'e kaç sayfa indirilmiştir. a) 5 b) 10 c) 20 d) 30 30) Hz. İbram'e kaç sayfa indirilmiştir. a) 10 b) 20 c) 5 d) 30 31) Vitr namazının son rekâtında tekbir alındıktan sonra okunur. a) Tahiyyat b) Salavat c) Kunut d) Amentü 32) Kur'an-ı Kerim ne zaman indirilmeye başlanmıştır? a) 610 yılı Ramazan b) 610 yılı Recep c) 622 yılı Ramazan d) 632 yılı Ramazan 33) İnen Kur'an ayetlerini yazmakla görevli kimselere denir? a) Münker Nekir b) Vahiy katibi c) Hafız d) Hatim 34) Kur'an-ı Kerim Kimin zamanında yazıya geçirilmiştir? a) Hz.Muhammed b) Hz.Ebu Bekir c) Hz.Osman d) Hz. Ömer 35) Kur'an-ı Kerim Kimin zamanında kitap haline getirilmiştir? a) Hz.Osman b) Hz. Ömer c) Hz.Muhammed d) Hz.Ebu Bekir 36) Kur'an-ı Kerim Kimin zamanında birden çok nüsha halinde çoğaltılmıştır? a) Hz.Osman b) Hz. Ömer c) Hz.Muhammed d) Hz.Ebu Bekir 37) Kur'an-ı Kerimde kaç sure vardır? a) 600 b) 114 c) 6666 d) 99 38) Kur'an-ı Kerimde kaç ayet vardır? a) 600 b) 114 c) 6666 d) 99 39) Kur'an-ı Kerimde kaç cüz vardır? a) 600 b) 60 c) 30 d) 99 40) Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi? a) Bakara b) Fatiha c) Nas d) İhlas 41) Kur'an-ı Kerim'in son suresi? a) Bakara b) Fatiha c) Nas d) İhlas 42) Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi? a) Bakara b) Fatiha c) Nas d) Yasin 43) Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi? a) Bakara b) Fatiha c) Nas d) Kevser 44) Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetlerinin bulunduğu sure? a) Bakara b) Fatiha c) Nas d) A'lak

6-1.ÜNİTE PEYGAMBERLER VE İLAHİ KİTAPLAR

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?