1) ___________ is a solid. a) b) c) 2) __________ is a gas. a) b) c) 3) _______ is a liquid. a) b) c) 4) Which shows water as a solid? a) b) c) 5) Which shows a solid that changed to liquid? a) b) c) 6) What makes a solid turn into liquid? a) b) c) 7) Which one is wood? a) b) c) 8) Which one is soft? a) b) c) 9) Which one is hard? a) b) c) 10) Which one will sink? a) b) c) 11) Which one will float? a) b) c) 12) Which one feels bumpy or rough? a) b) c) 13) Which one will sink? a) b) c)

SP SCIENCE Kinder - P.K.5A Matter Test

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?