Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Sokaklarda keyifle dolaşmamızı sağlayan bisiklet, doğa dostu bir taşıttır; bir otomobile göre çok daha az enerji harcar. a) Amaç sonuç vardır. b) Karşılaştırma vardır. 2) İstanbul’un sahip olduğu çok kültürlülüğü tek başına bünyesinde barındıran İstanbul kemençesinin buğulu sesine hayranım. a) Beğenme anlamı vardır. b) Nesnel ifadedir. 3) Günümüzde tekne gövdelerinin yapımında ahşaba göre daha sağlam malzemeler kullanılıyor. a) Öznel cümledir. b) Nesnel cümledir. 4) Aldığımız haberlere göre yollar kapalıymış. a) Neden sonuç cümlesidir. b) Neden sonuç cümlesi değildir. 5) Eskiden insanların iletişim kurmak amacıyla yazdığı mektuplar, tarihin tozlu sayfalarını süsleyen çok önemli sanat eserleridir. a) Öznel ifadedir. b) Nesnel ifadedir. 6) Ben iş yerinden en erken 17 ( ) 30’da çıkabilirim. a) ( . ) b) ( , ) c) ( : ) 7) 7( )nci sıradaki yarışmacıyı hepimiz de ilk kez görüyorduk. a) ( . ) gelir. b) ( . ) gelmez. 8) Şu tepeyi aştık mı bizim köyü göreceğiz ( ) a) ( ? ) b) ( . ) 9) Beni anlaman için biraz daha büyümen gerekir ( ) dedi. a) ( ... ) b) ( . ) c) ( , ) 10) Nihat Bey ( ) e gidip durumu anlatmalıydık. a) ( , ) b) ( ; ) c) ( ' ) 11) 19( )02( )2015’ten beri sigortalı olarak çalışıyormuş. a) 19(/)02(/)2015 b) 19(,)02(,)2015 c) 19(:)02(:)2015 12) Bu küçük dükkânda aklından geçen herşey vardı.  a) her şey b) herşey 13) Meyve ağaçları arasından kıvrılarak tepeye uzanan asfalt yol Şirince’ye ulaşıyor.  a) Kişisel düşünceye yer verilmiş. b) Herkes için aynı olan bir görüş var. 14) Hangisi bu cümleden çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma ya da bozulma OLMAZ! a) I b) II c) III d) IV 15) Hangisinde altı çizili ikileme “baştan savma bir biçimde, üstünkörü” anlamında kullanılmıştır? a) yarım yamalak b) ıvır zıvır 16) Altı çizili sözcükler için hangisi doğrudur? a) Eş seslidir. Yazılışları aynı anlamları farklıdır.  b) Eş sesli değildir. Boya ile boyamak arasında anlam ilişkisi vardır.

GENEL BİR TEKRAR

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler