1) 3x.6 a) 36x b) 9x c) 18x 2) 4a.5a a) 45a b) 9a c) 20a d) 20a2 3) -7.2y a) -5y b) -14y c) 14y d) -9y 4) b.(-8b) a) -7b b) -8b c) 7b2 d) -8b2 5) -4x.(-y) a) 4xy b) -4xy c) -5xy d) -3xy 6) 3x.x + 4x.x a) 7x b) 12x2 c) 7x2 d) 12x 7) -5x.3y + 15xy a) 30xy b) 0 c) -30xy d) 40xy

Cebirsel İfadeleri Çarpıyorum...

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?