Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Profaz - Çekirdekcik kaybolur,çekirdek zarı parçalanır., Metafaz - Kromozomların en net görülüp sayıldığı evredir., Anafaz - Kardeş kromatitler birbirinden ayrılır., Telofaz - Çekirdek zarı yeniden oluşur,çekirdekcik yeniden görünür., Sitokinez - Bitki ve hayvan hücresi hücrelerinde ortaktır ama gerçekleşme şekilleri farklıdır., Mitoz bölünme - Kromozom sayısı değişmez ve kalıtsal çeşitlilik sağlamaz., Hücre bölünmesinin kontrolü - G1,G2 ve M fazlarında üç kontrol noktası bulunur., Bölünerek üreme - Bakteri, arke, amip, paramesyum ve öglena., Tomurcuklanma ile üreme - Bira mayası,sünger hidra mercan., Sporla üreme  - Mantarlar,algler, plazmodyum., Rejenerasyonla üreme - Planarya, deniz yıldızı,toprak solucanı., Partenogenezle üreme  - Arı,su piresi,karınca,yaprak bitki., Vejetatif üreme  - Özelleşmiş gövde ve köklerle,yumru ile ,rizom,sürünücü gövde,soğanla bitki,çelikle bitki,ayırma yöntemi,daldırma yönteminde, aşılama., Bitki doku kültürü - Üretilmesi zor olan türlerin çoğaltılmasını sağlar., Mayoz bölünme - Kromozom sayısı yarıya iner ve kalıtsal çeşitlilik sağlanır., Profaz 1 - Tetrat oluşumu,sinapsis ve krossing over olayı gerçekleşebilir., Metafaz 1 - Bir çift homolog kromozom ekvatoral düzlemde çift sıra halinde dizilir., Anafaz 1 - Homolog kromozomlar birbirinden ayrılır ., Krossing over - Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki gen alışverişine denir., Sinapsis olayı - Homolog kromozomların birbirine sarılması,temas etmesi olayıdır.,
tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler