1) 76.983.002 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir ? a) yedi yüz altmış dokuz bin sekiz yüz otuz iki b) yetmiş altı milyon dokuz yüz seksen iki c) yetmiş altı milyon dokuz yüz seksen üç bin iki d) yetmiş altı milyon dokuz yüz seksen üç bin yirmi 2) " altı yüz altı milyon altı yüz altı bin altı " sayısının rakamlar ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir ? a) 600.006.060 b) 606.006.006 c) 66.066.600 d) 606.606.006 3) " 475.078.101 " sayısının milyonlar bölüğündeki sayıların toplamı kaçtır ? a) 17 b) 2 c) 15 d) 16 4) '' 340.022.304 '' sayısı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? a) Milyonlar bölüğündeki sayı 340' dır. b) Binler basamağındaki sayı 2' dir. c) Birler bölüğündeki sayı 304' tür. d) Yüzbinler basamağındaki sayı 4' tür. 5) 547 026 981 sayısının on milyonlar basamağındaki rakam 3 arttırılıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Sayının değeri 3 artar. b) Sayının değeri 30 000 000 artar. c) Sayının değeri 70 000 000 artar. d) Sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı değişmez. 6) 689032165 sayısının milyonlar bölüğündeki 8 rakamının basamak değeri kaçtır ? a) 8.000.000 b) 80.000.000 c) 800.000 d) 800.000.000 7) X basamaklı bir sayının birler bölüğünde 23, binler bölüğünde 806, milyonlar bölüğünde ise 87 vardır. Bu sayı kaçtır ? a) 87.806.230 b) 870.806.023 c) 87.806.023 d) 870.806.230 8) 9A6A5A1A Yandaki sayının sayı değerleri toplamı 53 olduğuna göre A rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır ? a) 8.080.808 b) 80.880.808 c) 8.800.808 d) 8.008.088 9) 98, 96, 94, 92, 90 yandaki sayı örtüsünde 90' dan sonra hangi sayı gelmelidir ? a) 84 b) 88 c) 89 d) 86 10) 3, 8, 13, 18, 23, ... yandaki sayı örüntüsünde 8. terim kaçtır ? a) 38 b) 48 c) 33 d) 43 11) 6, 13, 20, 27, 34, ... yandaki sayı örtüsünde kaçıncı terim 55 ' dir ? a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 12) " 52 040 005 " doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir ? a) Elli iki milyon dört bin beş b) Elli iki milyon dört yüz beş c) Elli iki milyon kırk bin beş d) Elli iki bin kırk bin beş 13) 547.562.324 sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? a) 345 543 243 b) 547 562 324 c) 500 000 000 d) 547 000 000 14) 10.852.364 sayısındaki sayı değerleri toplamı en büyük olan bölük aşağıdakilerden hangisidir? a) binler bölüğü b) birler bölüğü c) yüzler bölüğü d) milyonlar bölüğü 15) 21.560 + 31.597 işlemin sonucu kaçtır ? a) 64.287 b) 53.267 c) 54.167 d) 53.157

5. Sınıf Doğal Sayılar

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?