Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) 2³ okunuşunu bulunuz. a) Üçün küpü b) Üçün karesi c) İkinin karesi d) İkinin küpü e) İki çarpı üç 2) 4x4x4 İfadesinin üslü olarak yazılışı hangisidir? a) 4x3 b) 3x4 c) 4³ d) 3⁴ e) 12 f) 4² 3) 7x7 İfadesinin üslü olarak yazılışı hangisidir? a) 7² b) 7³ c) 2⁷ d) 14 4) 25'in küpü ifadesinin üslü olarak yazılışını bulunuz. a) 25² b) 25³ c) 25⁴ d) 3²⁵ 5) 5²= Kaça eşittir? a) 10 b) 15 c) 20 d) 25 e) 30 6) İki üzeri üç kaça eşittir? a) 2 b) 6 c) 8 d) 4 e) 12 f) 14 7) 10² değeri nedir? a) 1 b) 10 c) 100 d) 1000 e) 10000 f) 100000 8) 9² okunuşunu bulunuz. a) Dokuz çarpı iki b) İki çarpı dokuz c) İkinin dokuzuncu kuvveti d) Dokuzun küpü e) Dokuzun karesi 9) 15³ okunuşunu bulunuz. a) Üç üzeri on beş b) On beş üzeri üç c) On beşin karesi d) Üç çarpı on beş e) Beş çarpı on beş f) 15'in 2. kuvveti 10) 21³ okunuşunu bulunuz. a) 21'in 3. kuvveti b) 21'in karesi c) 21 çarpı 3

Doğru cevaba uçağı uçurun... :)

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler