Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Eşeyli üremenin temelinde ne vardır? a) Döllenme b) Tomurcuklanma c) Bölünme 2) Metafaz 1 evresinde hangi olaylar görülür? a) Kromozomlar ekvatoral düzleme yerleşir. b) Sentrozomlar ayrılır. c) İğ iplikleri oluşur. 3) Anafaz 1 evresinde hangi olaylar görülür? a) Homolog kromozomlar ayrılır. b) Çekirdek zarı oluşur. c) DNA eşlenmesi görülür. 4) Telofaz 2 evresinde hangi olay görülmez? a) Çekirdek zarı oluşur. b) Genellikle sitoplazma boğumlanmaya başlar. c) Kardeş kromatitler ayrılır. 5) Mayoz sonucu oluşan ve döllenme için farklılaşan hücrelere ne isim verilir? a) Gamet b) Lokus c) Gametogenez 6) Mayoz kaç evreden oluşur? a) 4 b) 1 c) 2 7) Mayoz sonucu oluşan hücreler tekrar mayoz geçirebilir mi? a) Geçiremez b) Geçirebilir c) Değişkenlik gösterir 8) Mayozda mitozdan farklı hangi oluşumlar görülemez? a) Tetrat b) Krossing over c) DNA eşlenmesi 9) Mayozda çekirdek ve sitoplazma bölünmesi kaç kez görülür? a) 0 b) 2 c) 1 10) Mayozda kalıtsal çeşitlilik var mıdır? a) Evet vardır b) Hayır yoktur c) Değişkenlik gösterir

MAYOZ LABIRENT KOVALAMACA

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler