Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
BURUN - solunum sisteminin başlangıç kısmıdır. , YUTAK - küçük dil ve bademcik gibi yapıların bulunduğu kısımdır. , GIRTLAK - konuşmamızı sağlayan ses telleri burada bulunur. , SOLUKBORUSU - yutak ile akciğerleri birbirine bağlar , BRONŞ - soluk borusu akciğerlere girmeden önce iki kola ayrılır. Bu kollardan her birine verilen isim. , ALVEOL - solunum yüzeyinin artmasını sağlayan üzüm salkımına benzeyen yapılardır. , AKCİĞER - vücudumuzda sağ ve sol olmak üzere iki adet bulunan pembe renkli süngerimsi organımızdır. , DİYAFRAM - soluk alırken kasılan, akciğerlerin altında yer alan bir kas tabakasıdır. , SOLUNUM - kanın oksijence zenginleştirilmesi olayına denir. ,

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler