Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin özelliklerinden değildir? a) Yönü b) Doğrultusu c) Şiddeti d) Ağırlığı 2) Aşağıdakilerden hangisinde kuvvetin sembolü ve birimi bir arada verilmiştir? a) F- Kilogram b) N- Metre c) F- Newton d) N- Newton 3) Aşağıdaki dinamometrelerden hangisi daha hassas ölçüm yapar ? a) b) c) d) 4) Aşağıdakilerden hangisi dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir? a) Duran araba b) Sabit süratle hareket eden paraşütçü c) Süratlenen bisikletçi d) Üzerine etkiyen kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olduğu bir kutu. 5) Verilen cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi aşağıdakilerden hangisidir? a) 1 N b) 30 N c) 29 N d) 0 N 6) Sürtünmesiz bir ortamda verilen cisme etki eden kuvvetler gösterilmiştir. Bu cismin hareketsiz kalabilmesi için aşağıdaki kuvvetlerden hangisinin uygulanması gerekir? a) 3 N batı b) 1 N batı c) 1 N doğu d) 3 N doğu 7) Şekilde K cismine uygulanan kuvvetler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) K cismine etki eden bileşke kuvvet sıfırdır. b) K cismine uygulanmış tüm kuvvetler aynı doğrultudadır. c) K cismi dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. d) Cisim sabit süratli hareket yapıyor olabilir. 8) Verilen kuvvetlerle ilgili hangisi yanlıştır? a) F3 ve F5 aynı doğrultudadır.  b) F2, F4'ün 2 katı büyüklüğündedir. c) F1 ve F2 kuvvetlerinin yönleri terstir.  d) F1 ve F5 kuvvetlerinin şiddetleri aynıdır.

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler