Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi değişmeyen madde miktardır? a) Ağırlık b) Hacim c) Kütle d) Yoğunluk 2) Aşağıdakilerden hangisi maddeler için ayırt edici bir özelliktir? a) Hacim b) Kütle c) Yoğunluk d) Ağırlık 3) Buna göre K cisminin yoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 4) Verilen grafikte A, B, C ve D sıvılarının kütle- hacim grafiği verilmiştir. Buna göre bu sıvıların yoğunluklarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? a) A>C>B>D b) D>C>B>A c) A>B>C>D d) B>A>C>D 5) Buna göre yoğunluğu en büyük olan sıvı aşağıdakilerden hangisidir? a) K b) L c) M d) N 6) Bir cismin yoğunluğunu hesaplayabilmek için aşağıdaki aletlerden hangileri bir arada kullanılmalıdır? a) Balon joje- dereceli silindir b) Eşit kollu terazi - dereceli silindir c) Eşit kollu terazi - balon joje d) Silindir kap - dereceli silindir 7) 180 g kütleli bir taş ,içinde 60 cm3 su bulunan dereceli silindire bırakılıyor. Taşın suda battığı gözlemleniyor. Son durumda silindirdeki su seviyesi 90 cm3 oluyor. Buna göre taşın yoğunluğu kaç g/cm3'tür? a) 2 b) 3 c) 6 d) 9 8) Buna göre sıvıların yoğunluklarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? a) K>L>M b) M>L>K c) K>L=M d) M>L=K

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler