saw - see, ate - eat, came - come, went - go, drank - drink, bought - buy, took - take, left - leave, brought - bring, sold - sell,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?