Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Kuran’ı Kerim Ramazan ayındaki ____’nde indirilmeye başlanmıştır Oruc tutmaya başlamadan önce yenilen yemeğe ____ denir. Ramazan ayında çeşitli nedenlerle tutulamayan oruçların sonradan tutulmasına ____ denir. Yapılması Allah tarafından kesin olarak emredilen fiil ve davranışlara ____ denir. Ramazan ayında, geçerli bir mazereti olmadan başlamış olduğu orucu sebepsiz yere bozan bir kimse, iki ay bir gün ara vermeden oruç tutmalıdır. Buna ____ denir. Yapılması farz veya vacip olmayan ancak Peygamberimiz tarafından yapılan ve yapılması tavsiye edilen söz, fiil ve davranışlara ____ denir. ____ farz oruçtur. İslam dininin yapılmasını hoş gördüğü, tavsiye ettiği ama zorunlu kılmadığı işlere ____ denir. Yapılması Allah tarafından emredilen ancak farz kadar kesin olmayan fiil ve davranışlara ____ denir. ____ vacip oruçtur. ____ – Perşembe günleri oruç tutmak Müstehab’tır. Ramazan ayında yeme ve içmenin sona erip orucun başladığı vakte ____ denir. ____ ve Muharrem ayı orucu sünnet oruçlardır. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruç açılan vakte ____ denir. Ramazan ayında imsak, iftar ve namaz vakitlerini belirten çizelgeye ____ denir. Ramazan ayında yatsı namazından sonra ve vitir namazından önce kılınan 20 rekâtlık sünnet namaza ____ namazı denir. Dinen zengin sayılan Müslümanlardan kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler için Ramazan ayı içinde ihtiyaç sahiplerine verdikleri sadakaya ____ denir. Ramazan ayında camilerde iki minare arasına asılan ışıklı yazıya ____ denir. Kültürümüzde eskiden zenginlerin iftara davet ettikleri kimselere vermiş oldukları hediyeye ____ denir. Sürekli hastalık gibi, oruç tutmalarına engel olacak bir mazereti bulunanlar tutamadıkları her oruç için bir fakiri doyurmalı veya bunu karşılayacak kadar para vermesine ____ denir. Çocukların, oruca alışmaları için günün belli bir süresinde tuttukları oruca ____ denir. Muharrem ayının onuncu gününe ____ denir Ramazan ayında Kur’an-ı bir kişinin okuyup diğerlerinin dinlemesi veya takip etmesi suretiyle hatim edilmesine ____ denir. Muharrem ayına aynı zamanda ____ da denir Demiri işleyip zırh yapan bu yüzden de kendisine demircilerin piri denilen peygamber Hz. ____’dur. Hz. Davud’a indirilen ilahi kitap ____’dur Hz. Davud’un oğlu Hz. ____'dır. Her ayın 13. 14. Ve 15. günlerinde oruç tutmak ____’tır. Mübarek üç aylar Recep, ____ ve Ramazan’dır. Kadir gecesi ramazan ayının ____. Gecesidir.

Ramazan ve Oruç Boşluk Doldurma

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler