1) an old car a) b) c) d) 2) an ugly monster a) b) c) d) 3) a big plane a) b) c) d) 4) a small ball a) b) c) d) 5) a new car a) b) c) d) 6) a long ruler a) b) c) d) 7) a short pencil a) b) c) d) 8) a big ball a) b) c) d) 9) a beautiful monster a) b) c) d) 10) an old bike a) b) c) d) 11) a new bike a) b) c) d)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?