Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Hangisi Kuruluş Dönemi Osmanlı padişahlarından değildir? a) 1. Mehmet b) Osman Bey c) Yıldırım Bayezid d) I. Murat e) Orhan Bey f) I. Selim  2) Hangileri 1. dönem Anadolu Beyliklerinden biri değildir? a) Artuklular  b) Germiyanoğulları c) Mengücekler d) Çaka Beyliği e) Karamanoğulları f) Danişmentliler 3) Hangileri Selçuklu-Bizans savaşlarındandır? a) Pasinler  b) Malazgirt c) Kösedağ d) Yassıçemen e) Miryokefalon f) Ankara Savaşı 4) Hangileri Selçuklularda devlet yönetimi ile ilgili bir terim değildir? a) Vezir b) Atabey c) Gulam d) Naip e) İkta f) Pervane 5) Hangileri Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan şehirlendendir? a) Ankara b) Bursa c) İzmit d) Edirne e) Manisa f) Konya

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler