Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) aşağıda okunuşu verilen sayıların yüzdeleri yanlış eşleştirilmiştir? a) yüzde otuz iki ( %32 ) b) yüzde altı ( %6 ) c) yüzde altmış beş ( %65 ) d) yüzde yetmiş beş ( %70 ) 2) aşağıda yüzdeleri verilen sayıların okunuşları doğru eşleştirilmiştir? a) % 40 ( yüzde kırk ) b) % 18 ( yüzde yirmi sekiz ) c) % 90 ( yüzde doksan dokuz ) d) %11 (yüzde sekiz ) 3) aşağıdaki kesirlerin okunuşunu yüzde sembolu kullanarak yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) yirmi beş bölü yüz ( %25 ) b) elli altı bölü yüz ( %56 ) c) seksen beş bölü yüz ( %100 ) d) doksan bölü yüz ( %90 ) 4) aşağıda ondalık gösterimi verilen sayıların yüzdeleri doğru vermiştir? a) 0,25 = %29 b) 0,40 = %40 c) 0,22 = %22 d) 0,98 = %98

5.sınıf yüzdeler

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler