Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
KATI - Maddenin en düzenli hâlidir. , GAZ - Maddenin tanecikler arası çekim kuvveti en az olan hâlidir., TİTREŞİM  - Taneciklerin bulundukları yerde ileri geri , aşağı yukarı hareketidir. , ÖTELEME - Taneciklerin bulunduğu yerden başka yere doğru hareket ederek yer değiştirmesidir. , YOĞUŞMA - Maddenin gaz hâlden sıvı hâle geçmesidir. , DONMA - Maddenin sıvı hâlden katı hâle geçmesidir. , KIRAĞILAŞMA - Maddenin gaz hâlden katı hâle geçmesidir. , DÖNME - Madde taneciklerinin kendi etraflarında yaptığı harekettir. ,

Maddenin tanecikli yapısı

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler