Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Kütle - Değişmeyen madde miktarıdır. , Hacim - Cismin boşlukta kapladığı yerdir. , Yoğunluk - Saf bir maddenin birim hacminin kütlesidir. , 0.5 - Bu küpün yoğunluğu kaçtır?, 2 - Kütlesi 60g hacmi 30 cm3 olan bir cismin yoğunluğu kaçtır ?, Dinamometre - Bir cismin yoğunluğunu hesaplarken kullanmaya gerek olmayan araçtır. , Eşit kollu terazi - Kütle ne ile ölçülür ?, 4 - Suyun en küçük hacme sahip olduğu sıcaklık kaç santigrat derecedir?,

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler