Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Büyük a) Big b) Small c) Fat 2) Uzun a) Short b) Tall c) Big 3) Yavaş a) Small b) Big c) Slow 4) Hızlı a) Fast b) Slow c) Tall 5) Küçük a) Strong b) Small c) Big 6) Ağır a) Big b) Heavy c) Small 7) İnce, zayıf a) Thin b) Fast c) Tall 8) Yaşlı a) Old b) Heavy c) Sad 9) Güçlü a) Small b) Big c) Strong 10) Güçsüz a) Weak b) Strong c) Big 11) Kısa a) Big b) Small c) Short 12) Zengin a) Rich b) Heavy c) Fast 13) Bisiklete binmek a) Ride a bike b) Run fast c) Walk slowly 14) Yüzmek a) Dream b) Swim c) Talk 15) Hızlı koşmak a) Run fast b) Walk fast  c) Go straight 16) Yükseğe zıplamak a) Run fast b) Play the piano c) Jump high 17) Güzel a) Beautiful b) Old c) Ugly

3. Sınıf İngilizce 3. Ünite

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler