1) 1)Onlar basamağında 1, birler basamağında 8, onda birler basamağında 4 olan bir sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz?  a) 18,45 b) 18,418 c) 318,4 d) 710,84 2) 2) 1,068 > 1,0👍8 olduğuna göre 👍 yerine kaç farklı rakam gelebilir?  a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 3) 3) Melis’in almak istediği çantanın fiyatı 35 liradır. 14,75 lirası olan Melis’in çantayı alabilmesi için kaç liraya daha ihtiyacı vardır? a) 20,25 TL b) 20,18 TL c) 19,25 TL d) 20,00 TL 4) 4)0,16 ondalık kesrin kesir karşılığı aşağıdakilerden hangisidir ? a) 16/1000 b) 16/10 c) 16/100 d) 16/10000 5) 5)479/100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir ? a) 4,79 b) 47,9 c) 79,4 d) 49,7 6) 6) Aşağıdaki sayı doğrusuna göre A ile B' nin ondalık gösteriminin toplamı kaçtır ? a) 0,1 b) 0,01 c) 10 d) 2 7) 7)14,274 ... 14,374 noktalı yere aşağıdakilerden hangi sembol gelmelidir ? a) = b) : c) > d) < 8) 8) M > 4,72 olduğuna göre, M en az kaç olabilir ? a) 3,72  b) 4,73 c) 4,72 d) 0,74 9) 9)2,809 - 2,499 - 2,701 - 2,652 ondalık gösterimlerin büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir ? a) 2,809 > 2,499 > 2,701 > 2,652 b) 2,809 > 2,701 > 2,652 > 2,499 c) 2,499 > 2,701 > 2,652 > 2,809 d) 2,701 > 2,652 > 2,809 > 2,499 10) 10)16,5 + 9,72 işleminin sonucu kaçtır? a) 25,47 b) 26, 22 c) 26,52 d) 26,77 11) 11) ( 24 + 4,12 ) – 5,07 işleminin sonucu kaçtır? a) 22,73 b) 22,95 c) 23,05 d) 23,15 12) 12) Cansu'nun boyu geçen yıl 1,36 metre idi. Bu yıl 0,12 metre uzadı. Cansu'nun şimdiki boyu kaç metre' dir? a) 2,56 b) 1,56 c) 1,52 d) 1,48 13) 13) Elif; fındık, badem ve leblebiden oluşan 2,4 kg' lık karışık çerez alacaktır.1,2 kg fındık ve 0,7 kg badem alan Elif, kaç kg leblebi almalıdır? a) 0,5 b) 0,6 c) 0,7 d) 0,8 14) 14) Basamak tablosunda hangi rakamın basamak değeri doğru gösterilmemiştir? a) 7 b) 1 c) 3 d) 4 15) 15) 2,45 Sayısı aşşağıdaki hangi ondalık sayılar arasında yer alır? a) 2,3 b) 3,4 c) 7,8 d) 10,11

5.SINIF ONDALIK GÖSTERİMLER TESTİ

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?