Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Türklerin İslama geçmesini sağlayan savaş hangisidir? a) Pasinler savaşı b) Talas savaşı c) Malazgirt savaşı 2) İlk Türk boyu hangisidir? a) Karahanlılar b) Karluklar c) Çiğil 3) Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti hangisidir? a) Gazneliler b) Karahanlılar c) Selçuklular 4) "Sultan" unvanını ilk kez kullanan hükümdar kimdir? a) Alparslan b) Nizamülmülk c) Gazneli Mahmut 5) Gazneliler ile Selçuklular arasında 1040 yılında gerçekleşen savaş hangisidir? a) Dandanakan savaşı b) Pasinler savaşı c) Malazgirt savaşı 6) Bizans ile Selçuklu arasında gerçekleşen ilk büyük savaş hangisidir? a) Malazgirt savaşı b) Pasinler savaşı 7) Türklere Anadolu'nun kapılarını açan savaş hangisidir? a) Dandanakan savaşı b) Malazgirt savaşı c) Pasinler savaşı

6. sınıf sosyal bilgiler

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler