Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Kuvvet arttıkça basınçta artar. a) DOĞRU b) YANLIŞ 2) Yüzey alanı arttıkça basınçta artar. a) DOĞRU b) YANLIŞ 3) Katılar üzerine uygulanan ........ aynen iletir. a) BASINCI b) KUVVETİ c) KÜTLEYİ 4) Basınç kuvveti, basıncın oluşmasını sağlayan kuvvettir. a) DOĞRU  b) YANLIŞ 5) Basıncı arttıran örnekleri seçiniz. a) Tavukların ayaklarının perdesiz olması b) Fil, deve ve ayı gibi hayvanların ayaklarının geniş olması c) Krampon tabanında sivri çiviler olması d) Raptiyenin bastırdığımız ucunun geniş olması e) Kışın tekerleklere zincir takılması f) Kar ayakkabılarının geniş olması 6) Basıncı azaltan örnekleri seçiniz. a) Patenlerin sivri olması b) Sivri topuklu ayakkabının kuma gömülmesi c) Kamyonların tekerlek sayısının fazla olması d) Kaz ve ördeklerin ayaklarının perdeli olması e) Bıçağın ucunun sivri olması f) Traktör arka tekerleklerinin geniş olması 7) Sıvıların basıncı nelere bağlıdır? a) Kabın şekline b) yoğunluğa c) sıvı miktarına d) derinliğe e) yerçekimi ivmesine 8) Derinlik arttıkça sıvı basıncı artacağı için sıvının akış hızı da artar. a) DOĞRU b) YANLIŞ 9) Aynı derinlikte su ve yağ bulunan kapların tabanlarında oluşan basınçlar birbirine eşittir. a) DOĞRU b) YANLIŞ 10) Pascal prensibinin uygulama alanına örnek olanları seçiniz. a) Su cenderesi b) Yangın tüpü c) Hidrolik kaldırma sistemleri d) Elektrikli süpürge e) Otomobil fren sistemleri f) Su Tulumbası 11) Aşağıdakilerden hangisi barometredeki sıvı seviyesini etkilemez? a) Deniz seviyesinden yüksekliğine b) Havanın yoğunluğu c) Borunun kesit alanına d) Ortamın sıcaklığı

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler