Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi haccın farzı değildir? a) Arafat vakfesi b) İhram c) Şeytan taşlama d) Tavaf 2) Safa ve Merve tepeleri arasında yapılan hac ibadeti hangisidir? a) Sa'y b) Tavaf c) Şavt d) İhram 3) Hangisi İhramlıya yasak değildir? a) Saç ve sakal tıraşı olmak b) Avlanmak c) Bitkilere zarar vermek d) Kokusuz sabun kullanmak 4) Hac ve umre yapılırken Hacerülesved’i selamlayarak başlamak ve yine onu selamlayarak bitirmek üzere kabenin etrafından 1 kez dönmeye ne denir a) Tavaf b) Şavt c) Sa'y d) Vakfe 5) Hac ve umre ibadetini yapacak kişinin Kabe etrafında 7 kez dönmesine ne denir? a) Vakfe b) Şavt c) Sa'y d) Tavaf 6) Mekke’nin Arafat denilen bölgesinde, zilhicce ayının dokuzuncu gününe rastlayan arife günü öğle vaktinden,  Kurban Bayramı'nın ilk günü güneş doğuncaya kadar bir müddet beklemeye ne denir? a) Vakfe b) Sa'y c) Şavt d) Tavaf 7) Yüce Allah’ın (c.c.), Hz. Hacer ile oğlu İsmail'e (a.s.) ihsan ettiği kaynak suyunun adı nedir? a) Kevser b) Zemzem c) Müzdelife d) Mina 8) Kelime anlamı olarak “siyah taş” demektir. Tavafın başlangıç yerini göstermek üzere Kabe'nin güneydoğu köşesinde bulunan, yerden 1,5 metre yüksekliğinde, oval biçiminde hafif kırmızı ve sarı damarcıkları bulunan siyah taşın adıdır. Tanımı verilen kavram hangisidir? a) Mikat b) Mina c) Hacer'ül Esved d) Müzdelife 9) Yeryüzünde yapılan ilk mabed hangisidir? a) Kabe b) Mescid-i Aksa c) Mescid-i Nebevi d) Mescid-i Haram 10) Şeytan Taşlama ve Kurban kesme nerede yapılır? a) Arafatta b) Minada c) Müzdelifede d) Mikatta

7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ HAC VE UMRE

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler