Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
KİBİRLİ - Kendini büyük gören, büyüklenen, gururlu, YAYVAN - Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş, DANIŞMAK - Bir iş için bilgi veya yol sormak, görüş almak, istişare etmek, müracaat etmek, BANDO - Türlü üflemeli ve vurgulu çalgılardan oluşan ve genellikle geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, ZİYAFET - Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, GEZGİN - Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse), MASAL - Anlatılan olayların tamamen gerçek dışı olduğu, yer ve zaman ögesinin ise daima belirsiz olduğu bir anlatı tür, DOST - Sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, ÖN YARGI - Bir kişiyi tam olarak tanımadan onun nasıl biri olduğu hakkında hüküm vermek, HİKAYE - Gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düzyazı, İMRENMEK - Beğendiğinde bir kimseye ya da şeye benzemeyi çok istemek,

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler