Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Erik kelimesi 4 harflidir. a) doğru b) yanlış 2) Hangi harf isimlerin başında bulunmaz? a) r b) ğ c) s 3) Hangi sözcük hecelerine yanlış ayrılmıştır? a) pat-a-tes b) por-ta-kal c) ka-rın-ca 4) Sözcüklerin alfabetik sıralamaları sözcüğün ilk harfine göre yapılır. a) doğru b) yanlış 5) Oyun, bere, atkı sözcüklerinden bere sözcüğü sözlükte en başta yer alır. a) doğru b) yanlış 6) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bardak sözcüğünden sonra gelir? a) atkı b) armut c) çakı 7) Annemle babam markete gitti. Cümlesi anlamlı bir cümledir. a) doğru b) yanlış 8) Siyah kelimesinin eş anlamlısı nedir? a) beyaz b) kara 9) Teklif kelimesinin eş anlamlısı nedir? a) öneri b) istek 10) Millet sözcüğü ile vatan sözcüğü aynı anlamdadır. a) doğru b) yanlış 11) Misafir kelimesinin eş anlamlısı nedir? a) konut b) konuk 12) Okul kelimesinin eş anlamlısı nedir? a) talebe b) mektep 13) Öykü kelimesinin yerine masal kelimesi de kullanılabilir. a) doğru b) yanlış 14) Soğuk kelimesinin zıt anlamlısı nedir? a) sıcak b) ılık 15) Uzak kelimesinin zıt anlamlısı nedir? a) ırak b) yakın 16) Aç kelimesinin zıt anlamlısı nedir? a) tok b) ince 17) Bir olayı oluş sırasına göre anlatırken hangisini en son söyleriz? a) sonunda b) ilk önce c) sonra 18) Hangi cümle ilk önce söylenmiştir? a) Yatağımı topladım. b) Sabah erkenden uyandım. c) Kahvaltı yaptım. 19) Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? a) Nasılsın? b) Her zaman c) Elmayı 20) Pahalı sözcüğünün zıt anlamlısı ucuzdur. a) doğru b) yanlış 21) Filim kelimesinin yazımı doğrudur. a) doğru b) yanlış 22) pisiklet kelimesinin yazımı doğrudur. a) doğru b) yanlış 23) Eylence kelimesi doğru yazılmıştır. a) doğru b) yanlış 24) Eczane kelimesi doğru yazılmıştır. a) doğru b) yanlış 25) Bana kitabını verir misin ( ) a) ? b) . c) ! 26) Hey ( ) buraya baksana ( ) a) , - ! b) ! - . c) , - . 27) Babam bu akşam bana dondurma aldı ( ) a) . b) ? c) ! 28) Emel ( ) den izin aldınız mı ? a) , b) ! c) ' 29) Kayseri ( ) Samsun ve Mersin 'de akrabalarımız var. a) , b) . c) ! 30) 3( ) sırada şiirimi okudum. a) . b) , c) ' 31) Ne kadar heyecanlıyım anlatamam( ) a) ? b) ! c) . 32) Zavallı kuşun kanadı kırılmış( ) a) . b) ! c) ? 33) Niçin okula gelmediniz( ) a) . b) ! c) ? 34) Çay içermisin? doğru yazılmıştır. a) doğru b) yanlış

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler