Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) İki aşamada gerçekleşir a) Mitoz b) Mayoz 2) Yaraların onarılmasını sağlar. a) Mitoz b) Mayoz 3) Dört hücre oluşur. a) Mitoz b) Mayoz 4) Kalıtsal çeşitlilik görülür. a) Mitoz b) Mayoz 5) Parça değişimi gerçekleşir a) Mitoz b) Mayoz 6) Kromozom sayısı sabit kalır a) Mitoz b) Mayoz 7) Üreme ana hücrelerinde görülür a) Mitoz b) Mayoz 8) Çok hücreli canlılarda büyümeyi ve gelişmeyi sağlar. a) Mitoz b) Mayoz 9) Kromozom sayısı yarıya iner a) Mitoz b) Mayoz 10) İki yeni hücre oluşur. a) Mitoz b) Mayoz 11) Vücut hücrelerinde görülür a) Mitoz b) Mayoz 12) Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. a) Mitoz b) Mayoz 13) Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar a) Mitoz b) Mayoz

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler