Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) İhram yasaklarının başladığı sınırdır. a) Mîkat b) Mina c) Arafat 2) Hacıların giydiği beyaz özel elbisedir. a) Şavt b) İhram c) Tavaf 3) Kabe'nin etrafında bir kez dönmektir. a) Şavt b) Tavaf c) Sa'y 4) Kabe'nin etrafında yedi kez dönmektir. a) Şavt b) Tavaf c) Sa'y 5) Arefe günü akşamından bayram sabahina kadar vakfe yapılan mekânın adıdır. a) Arafat b) Müzdelife c) Mina 6) Merve ve Safa tepeleri arasında yapılan hac görevidir. a) Sa'y b) Vakfe c) Şeytan Taşlama 7) Arefe günü güneş batana kadar vakfe yapılan mekandır. a) Arafat b) Müzdelife c) Mina 8) Sa'y görevinin yapıldığı tepelerin adlarıdır. a) Safa-Merve b) Müzdelife c) Mina 9) Hacıların şeytan taşladıkları bölgenin adıdır. a) Arafat b) Müzdelife c) Mina 10) Hacıların etrafında tavaf yaptıkları yeryüzündeki ilk mabettir. a) Arafat b) Kâbe c) Mina 11) Kabe'nin güneydoğu köşesinde bulunan 'siyah taş'tır. a) Hacerü'l Esved b) Hacerü'l Ebyed c) Hacerü'l Ahmer 12) Tavafa bu taştan başlanır ve her dönüşte selamlanır. a) Hacerü'l Esved b) Hacerü'l Ebyed c) Hacerü'l Ahmer 13) Hac görevini yerine getiren kimsedir. a) Hacı b) Hoca c) İmam 14) Hz. İsmail’in Annesinin Adı a) Hz. Hacer b) Hz. Sare c) Hz. Havva 15) Allah'ın Hz. Hacer ile oğlu Hz. İsmail'e ihsan ettiği kaynak su a) ZemZem b) Erikli Su c) Hayat Su

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler