Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) 2 yarım karpuz kaç bütün karpuz eder? a) 2 b) 3 c) 1 2) Bir bütünde kaç çeyrek vardır? a) 4 b) 6 c) 3 3) 8 çeyrek armut kaç bütün armut eder? a) 4 b) 2 c) 3 4) 6 yarım elma kaç bütün elma eder? a) 3 b) 2 c) 4 5) 2 bütün kavun 4 çeyrek kavun daha kaç kavun eder? a) 5 b) 4 c) 3 6) Bir bütünde kaç yarım vardır? a) 2 b) 3 c) 4 7) 3 bütün portakal kaç yarım portakal eder? a) 8 b) 7 c) 6 8) Yarısı 5 olan sayının tamamı kaçtır? a) 12 b) 10 c) 11 9) 3 elmayı 2 kardeşe paylaştırırsak bir kardeşe kaç yarım elma düşer? a) 3 b) 4 c) 5 10) Aslı'nın 10 lirasının yarısı kaç lira eder? a) 6 b) 5 c) 4 11) Emre'nin 40 lirası vardır. Parasının yarısını kardeşine vermiştir kardeşine kaç lira vermiştir? a) 30 b) 20 c) 10 12) Murat manava gitmiştir. 8 çeyrek karpuz almıştır. Murat kaç bütün kapruz almış olur? a) 1 b) 2 c) 3 13) Melek 1 tam ekmek almıştır. Ekmeğin çeyreğini yemiş ise Melek'in ne kar ekmeği kalmıştır? a) yarım ekmek b) 2 çeyrek ekmek c) 3 çeyrek ekmek 14) 1/3 kesrine eşit olan kesir hangisidir? a) 2/6 b) 2/3 c) 3/6 15) Bir bütün iki eş parçaya ayrıldığında parçalardan her birine ne denir? a) tam b) çeyrek c) yarım 16) Bir bütün aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? a) 2 yarıma b) 4 çeyreğe c) 3 çeyreğe 17) 3 bütün ekmek kaç çeyrek ekmek eder? a) 6 b) 12 c) 15 18) Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? a) bütün b) yarım c) çeyrek 19) 3 yarım elma =............... çeyrek elma eder. a) 5 b) 6 c) 9 20) 2 destenin yarısı kaçtır? a) 5 b) 10 c) 15 21) 12 sayısının yarısının 10 fazlası kaçtır? a) 14 b) 15 c) 16 22) iki düzinenin çeyreği kaçtır? a) 5 b) 6 c) 7 23) 2 tam 2/3 hangi bileşik kesire eşittir? a) 8/3 b) 9/3 c) 6/3 24) Hangisi bileşik kesirdir? a) 2/3 b) 7/7 c) 6/9 25) 3 tam 3/2 ............ 6 araya hangi sembol gelmelidir? a) < b) > c) =

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler