Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru şekilde ders yapmaktadır? a) b) c) 2) Aşağıdaki durumlardan hangisi bizi mutlu etmez? a) Mektup geldiğinde b) Sakallı bir genci gördüğümüzde c) Tanıdık birini gördüğümüzde 3) Akrabalığın temeli neye bağlıdır? a) Kan bağına b) Komşuluğa c) Arkadaşlığa 4) Bayramlardaki ziyaret adabı nasıl olmalıdır? a) Büyükler küçükleri ziyaret eder. b) Ziyaret sırası önemli değildir c) Küçükler, büyükleri ziyarete gider. 5) Tanıdıklar hangi zamanlarda bir araya gelmezler? a) Tiyatroda b) Düğünlerde c) Bayramlarda 6) Çantamızın ağır olmaması için en uygun yol hangisidir? a) Kitapların yarısını evde bırakmak b) Ders programına göre hazırlamak c) Sadece, defterleri koymak 7) Aşağıdaki ifadede noktalı yerlere gelecek uygun kelimeleri bulunuz. “ İkiz kardeşlerden bazılarının …………………..özellikleri birbirine benzemesine rağmen, ………………………..özellikleri farklılık gösterebilir.” a) ahlaki - duygusal b) fiziksel – kişilik c) kişilik – duygusal 8) Aşağıdakilerden hangisi grup çalışması ile yapılmaz? a) Sınıf duvarına yazı yazmak b) Sınıfı süslemek c) Bir konu için bir araya gelmek 9) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, dayanışma ile ilgili bir sözdür? a) Bir elin nesi var, iki elin sesi var b) Damlaya damlaya göl olur c) Sakla samanı, gelir zamanı 10) Akrabalar; “Bayram, düğün ve hastalıklarda birbirleri ile ………………….içinde olmalıdır.” İfadesinde noktalı yere hangi kelime gelmelidir? a) düzen b) kavga c) dayanışma 11) Ela : Biriktirdiğim para ile kendime kalem aldım. Gizem : Biriktirdiğim para ile kendime oyuncak aldım. Kutay: Biriktirdiğim para ile kendime silgi aldım, diyor. Bunlardan hangisi isteğini gerçekleştirmiştir? a) Ela b) Gizem c) Kutay 12) Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin ihtiyacı değildir? a) suluk b) silgi c) kaşık

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler