1) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde abartılı bir anlatım vardır? a) Doğum günüm çok eğlenceliydi. b) Gürültüden yer yerinden oynadı, c) Komşular çok rahatsız oldu. 2) Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmıştır? a) Ankaralılar , İstanbul'u çok beğenmiş. b) Sevimli köpeğim fino arkamdan geldi. c) 23 Nisan'da şiir okudum. 3) Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? a) O her zaman kitap okur. b) Bahçesindeki çiçeklere bakıyordu. c) Masanın üzerindeki çiçekleri. 4) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, doğru olarak hecelerine ayrılmıştır? a) uç-urt-ma b) ko-ca-man c) al-ım-lı 5) İri” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a) dar b) büyük c) ufak 6) “Fırından taze ekmek aldım.” cümlesinde aşağıdaki hangi sözcüğün zıt anlamlısı vardır? a) taze b) ekmek c) fırın 7) “Sinem sinemaya gidecek.” cümlesinde kaç hece vardır? a) 10 b) 8 c) 9 8) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli kelimedir? a) bir b) beş c) yedi 9) Aşağıdaki sözcüklerin hangisi çoğul addır? a) okulun b) ağaçların c) kümesimizde 10) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tekil isimdir? a) sizler b) kalemler c) kiler 11) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte önce gelir? a) gözde b) gözcü c) gözlük 12) “Ahmet, Cemi görünce ne yapacağını şaşırmış. “ Cümlesindeki yazım yanlışı hangisidir? a) Ahmet kelimesinden sonraki virgül kalkmalıdır b) Cemi kelimesi Cem'i olarak yazılmalıdır. c) Cümlenin sonuna soru işareti ( ? ) konulmalıdır. 13) “ –lik” eki hangi sözcük sonuna yazılamaz? a) Samsun b) Kalem c) Sinek 14) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazılışı doğrudur? a) Değer b) Torpak c) Kipri 15) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ince ünlü (sesli) harfler birlikte verilmiştir? a) a-ı-o-u b) a-e-ı-ü-z c) e-i-ö-ü 16) “Başöğretmen Atatürk” sözcüklerinde kaç ses (harf) vardır? a) 18 b) 16 c) 15 17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde „‟doktor " sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır? a) Veteriner köpeğimi muayene etti. b) Hastaneye yeni hekim gelmiş. c) Hemşire yaşlı adamın tansiyonunu ölçtü. 18) Aşağıdakilerin hangisinde anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? a) Doğa- Tabiat b) Güzel- Çirkin c) Hatıra- Anı 19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? a) Babam eve geldi mi b) Bugün halamlara gittim c) Bunu ben yapmadım 20) Okula gelemedi………………hastaydı.” Cümlesinde noktalı yere ne yazılabilir? a) Acaba b) Fakat c) Çünkü

3. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?