Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Yüzümüzü Güneş’in doğduğu yere döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? a) Doğu b) Batı c) Kuzey d) Güney 2) Akşam Güneş batarken yüzümüzü güneşe döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? a) Güney  b) Batı  c) Doğu  d) Kuzey 3) Sağ kolumuzu doğuya, sol kolumuzu batıya uzatınca önümüz hangi yönü gösterir? a) Doğu  b) Batı  c) Güney  d) Kuzey 4) Pusula hangi yönleri gösterir? a) Doğu- Batı  b) Batı - Güney c) Kuzey -Güney d) Kuzey - Doğu 5) Pusulanın koyu renkli ucu hangi yönü gösterir? a) Güney  b) Batı  c) Doğu  d) Kuzey 6) Aşağıdakilerden hangisinde ana yönler tam olarak verilmiştir. a) Güneydoğu – Kuzeybatı b) Doğu – Güney – Kuzey – Batı  c) Kuzeydoğu – Güney – Batı  d) Kuzeybatı – Güney – Doğu 7) Yön bulmak için seçeneklerin hangisinden yararlanamayız ? a) Mezarlar b) Güneş c) Karınca yuvaları d) Ay 8) Gece ormanda yolunu arayan bir kişi,ağaç gövdesinde gördüğü yosuna bakarak hangi yönü bulabilir ? a) Doğu   b) Batı c) Güney d) Kuzey 9) Bir yerin bulunduğumuz yere göre konumu neyi ifade eder ?   a) Zaman dilimini b) Haritayı c) Gölgenin boyunu d) Yönümüzü 10) GPS (Küresel Yer Belirleme sistemi) nasıl çalışır ?   a) Kutup yıldızı ile b) Güneş ile c) Pusula ile d) Dünya yörüngesinde dönen uydular ile 11)  Aşağıdakilerden hangisi yön gösterme aracıdır ? a) Teleskop   b) Dürbün c) Pusula d) Stetoskop

4. Sınıf Yaşadığımız yer

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler